Οι κριτικές του κοινού

Θέατρο με, από και για εφήβους στο Μικρό Εθνικό

Φεστιβάλ


Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό