Οι κριτικές του κοινού

Herrumbre (Σκουριά)

Σύγχρονος Χορός
Διαρκεια : 55 '

Χορογρ.:Νάτσο Ντουάτο
Από το μπαλέτο και την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Σκην.: Τζ. Τσαλάμπι. Κοστ.: Ν. Ντουάτο. Μουσ.: Π. Αλκάλδε, Σ. Καβαγέρο, Ντ. Ντάρλινγκ.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό