Οι κριτικές του κοινού

Σχήματα

Κοινωνικό του Νίκου Ρουμπάκη

Σκηνοθ.:Θ. Θεοχάρογλου
Ερμηνεύουν: Ν. Ρουμπάκης, Αν. Σιωπίδου, Γ. Χουχούμη.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό