Χθες

Χοροθέατρο

Σκηνοθ.-χορογρ.:Σ. Καραγιάννη
Από την ομάδα Ακτίνα-Ακτίς.

Μια σύνθεση εικόνων που εξερευνούν κινησιολογικά τη σχέση παρελθόντος και παρόντος.

Φωτογραφίες Χθες

Χθες

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
Αναλυτικά οι κριτικές του κοινού για αυτή την παράσταση

Πού παίζεται