Τρεις αριστεροί αντίχειρες

Τρεις αριστεροί αντίχειρες

  • Διάρκεια: 45'

Το έργο αναπτύσσεται γύρω από την ιδέα της βαρύτητας, όπως αυτή αναπαρίσταται στην τέχνη του κινουμένου σχεδίου. Ένα σύνολο πέντε χορευτών/τριών δοκιμάζει να προσομοιάσει τον τρόπο κίνησής της στο χώρο με αυτόν των κινούμενων μορφών βγαλμένων από ψηφιακά animation. Η έρευνα έχει σαν αφετηρία τη δουλειά των nuderobot που δραστηριοποιούνται στην Αμερική. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους τρόπους που οι δημιουργοί των 3D animation εφευρίσκουν για να καλύψουν την απουσία βαρύτητας των ηρώων τους. Η βαρύτητα εκ των πραγμάτων είναι η μεγάλη «τρύπα» σε αυτό το πεδίο, που εκτείνεται από τα κινούμενα σχέδια και φτάνει στα σύγχρονα 3D animation. Ακόμη και στα μη ρεαλιστικά ή ανθρωπόμορφα animation, η βαρύτητα και η χρήση του βάρους είναι έννοιες θεμελιώδεις και καταστατικές για την πρόσληψη του έργου από το θεατή. Στο παρόν έργο το σώμα των χορευτών φέρει τη ρευστότητα του ψηφιακού σώματος επαναδιαπραγματευόμενο τη σχέση τεχνητού και φυσικού.


Χορεύουν: Αγ. Παπαδέλη-Ρωσσέτου, Αντ. Βαής, Β. Κωτσάλου, Ινώ Ρήγα, Μ. Τσαπέκου. Κοστ.: Ελ. Αράπογλου (Digitaria). Μουσ.: Αν.-Ρ. Κασάπης. Φωτ.: Μ. Αθανασοπούλου.