Το μήλο ή Μια ιστορία απλή

Το μήλο ή Μια ιστορία απλή

  • Διάρκεια: 120'

Οι σχέσεις, το παρελθόν που πολλές φορές στοιχειώνει, οι κρίσιμες στιγμές και τα διλήμματα που καθορίζουν το ποιόν του ανθρώπου είναι τα θέματα για τα οποία μιλάει το έργο.


Ερμηνεύουν: Γ. Τσιώμου, Αλ. Κλημόπουλος, Χρ. Μαραθιάς, Μ. Φίλη. Σκην.: Μπ. Λυρίτη. Κοστ.: Θ. Τρανούλης. Μουσικός επί σκηνής: Ν. Γκουντούμη.