Θέατρο Πέτρας

Τέρμα Λεωφόρου 25ης Μαρτίου και Σουλίου

Οι γείτονες από πάνω

  • Κωμωδία
  • Παραστάσεις: Δευτ. 19/9, 9 μ.μ.
  • Τιμές: € 20, 15.