104

Ευμολπιδών 41, Γκάζι

Charlotte Motel

  • Κωμωδία
  • Παραστάσεις: Τετ. 9 μ.μ.
  • Τιμές: € 15, 10. Πληροφορίες: 6978720021.
  • Πρεμιέρα: 04/10