Ο καρυοθραύστης

Ο καρυοθραύστης

Στον «Καρυοθραύστη» τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας και του ονείρου είναι δυσδιάκριτα. Η χορογραφία του Ρ. Τζανέλα εστιάζει στο όνειρο της Κλάρας, το οποίο αποδεικνύεται μια δραματική διαδικασία ενηλικίωσης


Από το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.