Μπάιρον. Τελευταίος Σταθμός, Μεσολόγγι.

Μπάιρον. Τελευταίος Σταθμός, Μεσολόγγι.

Πρόκειται για ένα θεατρικό πείραμα, που ακολουθώντας την επιστημονική έρευνα, ξεκινά από τις τελευταίες ημέρες του Μπάιρον στο Μεσολόγγι και κινείται προς τη Μικρασιατική Καταστροφή, με στόχο να εστιάσει στη σχέση που έχουν τα ιστορικά γεγονότα με την ποίηση και την καλλιτεχνική δημιουργία.


Ερμηνεύουν: Μ. Παπαδημητρίου, Δ. Παπουτσή, Όμ. Πουλάκης.