Μουσική και φίλοι

Μουσική και φίλοι

  • Διάρκεια: 90'

Ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι, με όχημα τα τραγούδια του γκρουπ και πολλά μουσικοκινητικά παιχνίδια.


Σκην.: Playroom.