Μικρό-Μικρό, Μεγάλο-Μεγάλο

Μικρό-Μικρό, Μεγάλο-Μεγάλο

  • Διάρκεια: 30'

Μια σκηνική περιπέτεια, με αφαιρετική, άμεση και μη λεκτική γλώσσα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών.


Ερμηνεύουν: Β. Σαφός, Ηλ. Μουλλάς.