Μήδεια, γυναίκα και Τυρρηνίας σκύλλα

Μήδεια, γυναίκα και Τυρρηνίας σκύλλα

Η αλήθεια και η ξεχωριστή ματιά κάθε ήρωα της τραγωδίας του Ευριπίδη βρίσκονται στο επίκεντρο της παράστασης.


Ερμηνεύουν: Γ. Χατζηκυριάκος, Άν. Νταγκουνάκη, Χ. Γεωργιάδης, Κλ. Παπακυριακού. Σκην.: Μ. Μέλη. Κοστ.: Αργ. Βασιλείου. Μουσ.: Τζ. Αντωνακάκη.