Η δούλα

Η δούλα

Την αλήθεια πίσω από τον «Πειρασμό» του Γρηγόριου Ξενόπουλου αναζητά η παράσταση, όπου μια υπηρέτρια ανήκει στην κυρία του σπιτιού την ημέρα και στον κύριο το βράδυ.


Ερμηνεύουν: Ιωάν. Αγγελίδη, Χρ. Βουλγαρίδου, Δ. Κυριακόπουλος, Θ. Πανδής. Σκην.-κοστ.: F&F team. Φωτ.: Κ. Σαλταούρα.