Η ανάσα του κόσμου

Η ανάσα του κόσμου

Η νέα παράσταση της oμάδας σύγχρονου χορού εστιάζει στην αναπνοή ως τη πρωταρχική σχέση του σώματος με τον κόσμο, αναζητώντας τις οικολογικές συγγένειες που μας συνδέουν σε έναν κλιματικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Χορευτές και μουσικοί συνθέτουν τον εφήμερο οργανισμό της παράστασης, ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως μέρος ενός άλλου μεγαλύτερου οικοσυστήματος.