Επικίνδυνες σχέσεις

Επικίνδυνες σχέσεις

  • Διάρκεια: 90'

Γνωστή για την ανανεωτική της ματιά πάνω σε κλασικά κείμενα, η ομάδα μεταφέρει το έργο του Λακλό στον μη θεατρικό χώρο ενός νυχτερινού κλαμπ κι εστιάζει στη χρήση του έρωτα ως εξουσιαστικού όπλου.


Ερμηνεύουν: Γ. Αργυροπούλου, Κ. Μισιχρόνη, Αντ. Μυριαγκός, Ελ. Νταλαχάνη. Κοστ.: Ιωάν. Τσάμη. Μουσ.: Γ. Πούλιος.