Δώρο

Χορός
Διαρκεια : 50 '

Χορογρ.:Τ. Νικολοπούλου
Από την ομάδα Anima-Soma.

Η ομάδα μετουσιώνει σε μια χορογραφία την έρευνά της πάνω το βίωμα του χορού, αποτυπώνοντας τις πιέσεις, τις εντάσεις και τις προκλήσεις ανάμεσα στα σώματα.

Φωτογραφίες Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Δώρο

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
Αναλυτικά οι κριτικές του κοινού για αυτή την παράσταση

Πού παίζεται