Δον Ζουάν

Δον Ζουάν

  • Διάρκεια: 90'

Η παράσταση αποπειράται να αποκαλύψει τις λιγότερο προφανείς φιλοσοφικές πτυχές ενός μύθου, όπως τον αποτύπωσε η πένα του Μολιέρου.


Ερμηνεύουν: Ν. Κουρής, Ζ. Μακρυπούλια, Μ. Παπαδημητρίου, Δ. Καραμπέτσης, Ηρώ Μπέζου. Σκην.: Π. Κοκκορού. Μουσ.: Ν. Πλατύραχος. Φωτ.: Ν. Σωτηρόπουλος. Μετάφρ.: Π. Πανταζή.