Δον Κιχώτης

Μπαλέτο Τ. Μπορντίν

Χορογρ.:
Από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο δημοφιλή έργα του κλασικού ρεπερτορίου του μπαλέτου παρουσιάζεται σε χορογραφία βασισμένη στην κλασική χορογραφία του Μαριύς Πετιπά

Φωτογραφίες Δον Κιχώτης

  • Δον Κιχώτης

    Δον Κιχώτης

Πού παίζεται