Βάκχες

Χοροθέατρο
Διαρκεια : 60 '

Χορογρ.:Ρ. Καμπαλάδου
Από το χοροθέατρο Ιχώρ.

Χοροθεατρική παράσταση που βασίζεται στο μύθο των «Βακχών», σε μουσική του Χρήστου Λεοντή.

Φωτογραφίες Βάκχες

Βάκχες

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
Αναλυτικά οι κριτικές του κοινού για αυτή την παράσταση

Πού παίζεται