Α(ν)ΤΙ

Α(ν)ΤΙ

  • Διάρκεια: 60'

Παράσταση βασισμένη στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή που επιχειρεί να αποδώσει το κείμενο χωρίς τη χρήση λόγου, με κύριο άξονα την ταφή του νεκρού και την απήχησή της στα ψυχικά τοπία της ηρωίδας.


Ερμηνεύουν: Τζ. Βαγκοπούλου, Ευαγγ. Χατζητζάνου. Χορογρ.: Π. Καλυβίτης, Τζ. Βαγκοπούλου. Μουσικοί επί σκηνής-μουσ.: Τ. Κοφοδήμος, Υβ. Μέλισσα. Κοστ.: Μ. Χαραλαμπίδου. Φωτ.: Δ. Κουτάς.