Νέα

Αυτές είναι οι χορευτικές ομάδες που επιχορηγούνται από το Υπουργείο

Παλιότερη παράσταση της Πολίνας Κρεμαστά
Παλιότερη παράσταση της Πολίνας Κρεμαστά

Η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με πρόεδρο την Χριστιάνα Γαλανοπούλου, ιστορικό τέχνης και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MIR Festival, αντιπρόεδρο την Ευφροσύνη Μαρίνα Χριστίνα Τρούσα, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Arc for Dance Festival και Dance Cultural Centre και μέλη τους: Γιώργο Βουδικλάρη, κριτικό θεάτρου και χορού, Νίνα Αλκαλάη, θεωρητικό χορού και Ιωάννα Τζαρτζάνη, θεωρητικό χορού ανακοίνωσαν τις ομάδες χορού που θα λάβουν επιχορήγηση για την περίοδο 2019-20. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τρίτη χρονιά ενισχύει την ελληνική χορογραφική δημιουργία και την ελληνική χορευτική κοινότητα, επιχορηγώντας είκοσι μίαομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια, με το συνολικό ποσό των 605.000 ευρώ για την περίοδο 2019-20. Όπως αναφέρει η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού στο σκεπτικό της, τα κριτήρια πάνω στα οποία κινήθηκε η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι τα εξής:
1. Καλλιτεχνικά κριτήρια
• Η επαρκής ανάπτυξη της ιδέας και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής και των προβλεπόμενων σταδίων της
• Η διερεύνηση του κινητικού λεξιλογίου, της δραματουργίας, της δομής, του ύφους, καθώς και άλλων μέσων
•Η ερευνητική ή/και πειραματική προσέγγιση στην Τέχνη του Χορού
• Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στον χορό και το κοινό του.
• Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός
• Η πρόθεση της ομάδας να προσεγγίσει το κοινό, να μελετήσει και να προτείνει τρόπους και δράσεις διεύρυνσής του.

Φωτο. από την παράσταση «Kaos» της Ιωάννας Πορτόλου στη Μικρή Επίδαυρο
Φωτο. από την παράσταση «Kaos» της Ιωάννας Πορτόλου στη Μικρή Επίδαυρο

Συνεκτιμήθηκαν
• Η συσπείρωση νέων ή/και καταξιωμένων συνεργατών.
• Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα των σχημάτων και η δημιουργία πυρήνα κοινού από τα παλαιότερα ιδίως σχήματα.
• Η προηγούμενη επαγγελματική παρουσία του σχήματος και των άλλων συντελεστών στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας και η συμμετοχή της ομάδας σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

2. Θέσεις εργασίας
Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε άλλους συντελεστές.

3. Συνεργασίες
Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας, με φορείς του εξωτερικού, η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.


4. Κοινωνική προσφορά
Στο πλαίσιο μιας πολιτικής που έχει στόχο την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού, συνεκτιμάται η προσπάθεια για περισσότερες παραστάσεις ή για περιοδεία σε διαφορετικούς χώρους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό δράσεων κοινωνικής προσφοράς και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και δράσεων που αξιοποιούν τον δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Χορού και την έγκριση της κ. Υπουργού, επιχορηγούνται οι εξής ομάδες χορού: