Νέα

1.318.990 δίνει το ΥΠΠΟΑ για τον χορό και τη μουσική

Ο θεσμός των επιχορηγήσεων παραμένει ενεργοποιημένος σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Το σύνολο επιχορηγήσεων, μέχρι σήμερα, για τον σύγχρονο πολιτισμό ανέρχεται σε € 2.655.106. Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη έκανε νέα ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει πως θα δοθούν επιχορηγήσεις ύψους € 1.318.990 σε όσους ασχολούνται με τη μουσική και το χορό και ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος της 16ης Ιανουαρίου 2020.

Στον τομέα του χορού

Σαράντα ένα συνολικά ομάδες χορού από την Αττική και την Περιφέρεια, θα μοιραστούν το ποσό των € 985.000. Το κονδύλι των επιχορηγήσεων για τον χορό αυξήθηκε κατά 70% λόγω των ειδικών συνθηκών του 2020. Μέσω του άξονα «Δράσεις Χορού» επιχορηγούνται άλλες 8 ομάδες με € 91.000, έτσι το συνολικό ποσό για την ενίσχυση του χορού από το ΥΠΠΟΑ ανέρχεται σε € 1.076.000.

Στον τομέα της μουσικής

Με € 242.990 επιχορηγούνται είκοσι πέντε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, τα αρχικά χρονοδιαγράμματα πολλών δράσεων δεν τηρήθηκαν ή δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς υλοποίησης που λαμβάνουν την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ θα κληθούν να υποβάλουν, όπου χρειάζεται, επικαιροποιημένα στοιχεία (χρόνος και χώρος διεξαγωγής δράσης) σε ό,τι αφορά την πρότασή τους.

Διαβάστε ποιοι είναι οι καλλιτέχνες και οι ομάδες που συμπεριλαμβάνονται στις επιχορηγήσεις καθώς και το σκεπτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής.