Πρόσκληση για την Πολιτιστική Επιχορήγηση δράσεων σύγχρονου πολιτισμού από το ΥΠΠΟΑ

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης εκδηλώσεων πολιτιστικών φορέων.

Θέατρο

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2023, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων.

Για πρώτη φορά φέτος, εκτός των προσκλήσεων που ανακοινώνονται ετησίως, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ειδική πρόσκληση για τοπικές δράσεις πολιτισμού και φεστιβάλ, στις Περιφερειακές Ενότητες, Κοζάνης, Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις συγκεκριμένες περιοχές, και η συμβολή  του  στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες έχουν πληγεί από την απολιγνιτοποίηση, με συνέπεια και τη μείωση των πολιτιστικών τους δραστηριοτήτων. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να αφορούν τοπικές δράσεις πολιτισμού και φεστιβάλ για τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία (εικαστικές, παραστατικές, οπτικοακουστικές τέχνες και γράμματα), την ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και λαογραφικής παράδοσης συγκεκριμένων περιοχών, τη γαστρονομική τους παράδοση, την προστασία του περιβάλλοντος, τη νοηματική σύνδεση της τοπικής πολιτιστικής δραστηριότητας με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική συνθήκη αυτών των περιοχών. 

Συνολικά, από το ΥΠΠΟΑ ανακοινώνονται οι εξής προσκλήσεις για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας:

•Τοπικών δράσεων Πολιτισμού στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας
•Ψηφιακών δράσεων πολιτισμού.
•Πολυθεματικών φεστιβάλ και δράσεων.
•Δράσεων στον χώρο του βιβλίου, των Γραμμάτων και της Φιλαναγνωσίας.
•Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου, με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών, φεστιβάλ, περιοδειών και εκδηλώσεων θεάτρου. 
•Ομάδων κλασικού και σύγχρονου χορού, με σκοπό την υλοποίηση παραγωγών, ερευνητικού έργου, φεστιβάλ, περιοδειών, εκδηλώσεων κλασικού και σύγχρονου χορού. 
•Δράσεων Μουσείων, Πινακοθηκών και Συλλογών.
•Δράσεων Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Design. 
•Μουσικών παραστάσεων, Φιλαρμονικών, Φεστιβάλ μουσικής, περιοδειών και εκδηλώσεων μουσικής.
•Δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.
•Πολιτιστικών δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία στον πολιτισμό. 

Οι επιχορηγήσεις του ΥΠΠΟΑ μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, στοχεύουν και το 2023 στην ενίσχυση και ανάδειξη των φορέων και καλλιτεχνών του Σύγχρονου Πολιτισμού και παράλληλα, στο μέτρο που αναλογεί, βοηθούν το κοινό να παραμείνει, να συνυπάρχει και να ανανεώνει το ενδιαφέρον του για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. 

Στις Προσκλήσεις Επιχορήγησης μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του ΥΠΠΟΑ, τίθενται οι παρακάτω προτεραιότητες: 

•Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής. 
•Η ανάδειξη νέων και πρωτότυπων/καινοτόμων ιδεών καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτιστικής δράσης. 
•Η υποστήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών και η ενίσχυση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων. 
•Η ανάπτυξη του κοινού και η διάχυση των πολιτιστικών αγαθών μεταξύ των πολιτών. 
•Η ενίσχυση των διατομεακών/διακαλλιτεχνικών δράσεων Σύγχρονου Πολιτισμού και η ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών στην Ελλάδα και διεθνώς. 
•Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας ως πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
•Η ανάπτυξη δράσεων στην Περιφέρεια με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής και η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών. 
•Η προαγωγή της ισότητας στην πρόσβαση, στη συμμετοχή και στην εξοικείωση με το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι, με έμφαση στους νέους, στις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και στα ειδικά κοινά. 
•Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 
•Η ενδυνάμωση της γνώσης για ένα ακόμα πιο βιώσιμο περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες κοινωνικά δράσεις. 
•Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής καινοτομίας στον χώρο του πολιτισμού. 
•Η ενίσχυση του κύρους και της φήμης της ελληνικής σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό και η ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρού και αναγνωρίσιμου πόλου ανάπτυξης του Σύγχρονου Πολιτισμού. 

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
•Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠΠΟΑ. 
•Η συνοχή της πρότασης με την θεματική της Πρόσκλησης, το περιεχόμενο της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα. 
•Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος σχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της. 
•Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων. 
•Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης. 
•Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδας στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχει αναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.). 
•Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων, εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.). 

Οι προσκλήσεις δεν απευθύνονται σε εποπτευόμενους και τακτικώς επιχορηγούμενους από το ΥΠΠΟΑ φορείς και δεν αφορούν σε προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εξοπλισμού και κτιριακών υποδομών, προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. λαϊκή τέχνη και παράδοση, λαογραφικά, ιστορικά και εθνολογικά μουσεία), προτάσεις οι οποίες δεν έτυχαν επιχορήγησης στο πλαίσιο παλαιότερων προσκλήσεων του ΥΠΠΟΑ, προτάσεις οι οποίες, οι ίδιες ή προσχέδια τους,  έχουν ήδη παρουσιαστεί στο  κοινό από τον φορέα. 

Οι Προσκλήσεις αφορούν επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας για πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίηση τους στη διάρκεια του έτους 2023 και απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του φορέα., ώστε αυτά να είναι ορθά και πλήρη κατά τον χρόνο κατάθεσης της πρότασης.

Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 28/02/2023 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ως καταληκτική προθεσμία για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η ημερομηνία αποστολής της υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής στο e-mail dpde@culture.gr ή η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής της και όχι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της ταυτότητας του φορέα.

Οι φορείς θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής της πρότασης 
καθώς και τις συχνές ερωτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από 07/02/2023 μέχρι 07/03/2023. 

Κάθε φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος στο σύνολο των προσκλήσεων του παρόντος προγράμματος. Περαιτέρω αιτήματα γίνονται δεκτά μόνο στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (όπως του προγράμματος "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”), τα οποία πραγματοποιούνται μέσω διακριτής διαδικασίας. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθεισών προτάσεων στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης βάσει της κυρίαρχης θεματικής τους. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η σχετική γνωμοδότηση θα γίνει από Γνωμοδοτικές Επιτροπές, εξειδικευμένες ανά πρόσκληση.

Διαβάστε ακόμα

Τελευταία άρθρα Θέατρο

"8 γυναίκες" βγαίνουν σε θερινή περιοδεία!

Η διάσημη αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά με έναν αχτύπητο γυναικείο θίασο περιοδεύει αυτό το καλοκαίρι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη.

ΓΡΑΦΕΙ: ATHINORAMA TEAM
24/05/2024

Τι θα δούμε φέτος στη Σκιά των Βράχων;

Δείτε το πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων που προσφέρονται φέτος στο καθιερωμένο ραντεβού μας στο θέατρο Βράχων.

Χριστίνα Σουγιουλτζή: "Στην εποχή μας, έχουμε πάρει αποστάσεις ασφαλείας από το τελετουργικό του πένθους"

Η ψυχή της ομάδας χορευτών/ακροβατών "Κι όμΩς κινείται" μιλάει στο "α" για την πρωτότυπη δουλειά τους πάνω στους αριστοφανικούς "Βατράχους".

Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη: "Χρειάζεται αντίσταση για να μην κάνεις κατάχρηση της δύναμης που σου δίνεται"

Με αφορμή τη νέα της παράσταση "Ριχάρδος III*", η σκηνοθέτιδα έδωσε μια συνέντευξη στο "α" όπου μιλά για τη συνεργασία της με τον Ανδρέα Φλουράκη που υπογράφει και το κείμενο, ρίχνοντας μια λοξή ματιά στο σπουδαίο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ για την κατάχρηση της εξουσίας.

Nέα αρχή στο θέατρο Άλμα με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στο τιμόνι

Με τη θεατρική μεταφορά μιας σκληρής ταινίας του "Δόγματος 95", το νέο έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου κι έναν μονόλογο με τη Στεφανία Γουλιώτη θα εγκαινιάσει τη σεζόν 24-25 το θέατρο Άλμα.

"Μπαμπάδες με ρούμι" κερνούν οι Ρέππας-Παπαθανασίου αυτό το καλοκαίρι

Τα ανοιχτά θέατρα της Αττικής (αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας) πρόκειται να υποδεχτούν αυτή τη θερινή περίοδο την επιτυχημένη κωμωδία με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη αλλά και τρεις νέες προσθήκες στο καστ.

Χορός επί τρία για αυτή την εβδομάδα

Μία μαμά με την κόρη της, ένα γυναικείο ensemble κι ένα χορευτικό σύνολο με έναν μη χορευτή ανεβαίνουν τις επόμενες ημέρες σε τρεις σκηνές της πόλης.