Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Μια προσφυγική κατοικία στον Συνοικισμό Χαλανδρίου επαναοικειοποιείται και μελετάται μέσα από καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.

Διεύθυνση:

Tηλ: