Παλιό εργαστήριο Νίκου Κεσσανλή και Χρύσας Ρωμανού