Τζένη Μαρκέτου. Space for Marine Species

Με αφετηρία το "Futuring Waters: A Speculative Manifesto from and for the Waters of Eleusina" που η Τζένη Μαρκέτου παρουσίασε στην Ελευσίνα, το Hyper Hypo φιλοξενεί μέρος της έκθεσης «Space for Marine Species, προβάλλοντας το βίντεο για το "The Hatchery Project". Το βίντεο συνοδεύουν δύο γλυπτικές δημιουργίες από κελύφη στρειδιών, ένα υλικό που η Μαρκέτου χρησιμοποιεί εμπνευσμένη από την καλλιτεχνική γνώση και τις παραδόσεις αυτόχθονων παραθαλάσσιων κάτοικων απ’ όλη τη γη. Επιπλέον, η έκθεση θα περιλαμβάνει δύο ελεύθερα κρεμασμένα λάβαρα από ανακυκλωμένο υλικό τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην Αθήνα.