Στάθης-Αλέξανδρος Ζούλιας. Οι βράχοι μιλούν - Τοπία απ’τις μέρες της κάταρρευσης

Ο Ζούλιας εδώ και αρκετά χρόνια φωτογραφίζει πετρώματα τόσο στην Αττική όσο και σε νησιά τα καλοκαίρια. Σε αυτά ανακαλύπτει μορφές, παραστάσεις, τοπία που δημιουργεί το βλέμμα, ο τρόπος με τον οποίο τα κοιτάζει. Με μια μέθοδο που ονομάζει «γλυπτική εικόνας» επιχειρεί να τα μεταφέρει ζωγραφικά.