Ντίνος Σιώτης. Πλανητική Ταραχή

Με βάση την αρχή "Βλέποντας, κόβοντας και κάνοντας" ο Ντίνος Σιώτης, βλέπει τι εικόνες έχει διαθέσιμες, τις κομματιάζει και κατασκευάζει μια νέα έρημο, ξαναφτιάχνοντας έναν κόσμο ταραγμένο που επιμένει στην αναζήτηση της λύτρωσης.