Μυρτώ Λυκοπούλου. Interactions

Φόρμες, σχήματα, όγκοι και σκιές συνθέτουν την πρώτη ατομική έκθεση της Μυρτώς Λυκοπούλου. Τα κεραμικά της εστιάζουν στις αλληλεπιδράσεις. Τα έργα που εκτίθενται χαρακτηρίζονται από μεγάλες φόρμες και γήινα χρώματα, με πηλό που ψήνεται σε υψηλές θερμοκρασίες για να αναδεικνύονται ενδιαφέρουσες υφές και χρώματα.