Γιάννης Μίχας. από σκουριά και αλμύρα

Οι πίνακες του Γιάννη Μίχα – ελαιογραφίες και υδατογραφίες - προβάλλουν νέες θαλασσινές περιπλανήσεις με πλοία και οδηγούν σε λιμάνια, ναυπηγεία, καρνάγια παρέα με τους ανθρώπους της αλμύρας και της σκουριάς.