Φώτης Ραφτόπουλος

Ο Φώτης Ραφτόπουλος, μέσω μιας βαθιάς και ουσιώδους παρατήρησης του κόσμου γύρω του, δημιουργεί γλυπτά που αμφισβητούν τη μνημειακή χρήση της γλυπτικής και αναζητούν μια νέα θέση στην κοινωνική και αισθητική τους πρόσληψη. Η νέα του εικαστική πρόταση αφορά οργανικές έμψυχες γλυπτικές μορφές, που αναπτύσσονται εκ των έσω αποκαλύπτοντας την εσωτερική τους δομή και κίνηση. Είναι δημιουργημένες με μίαν σχεδόν ερωτική στιλπνότητα και αρτιότητα των επιμέρους μελών τους, ταυτόσημη με την τελειότητα της εξωτερικής τους όψης.