Δημήτρης Καπετάνου. Inter-visibility braille

Στο πλαίσιο του Athens Pride 2023, παρουσιάζεται η εικαστική έκθεση του Δημήτρη Καπετάνου. Μία εγκατάσταση που αποτελείται από από επίτοιχες επιφάνειες, οι οποίες περιλαμβάνουν κείμενα κωδικοποιημένα στο σύστημα braille, και το περιεχόμενό τους προκύπτει από συνέντευξη που έλαβε ο εικαστικός δημιουργός από άτομο με ζητήματα οπτικής αναπηρίας, το οποίο είναι παράλληλα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Στη συνέντευξη αυτή το συγκεκριμένο άτομο μας αφηγείται στοιχεία από τις δύο του ταυτότητες, στο πόσο δεκτές τις κάνει η κοινωνία, αλλά και στον διπλό αποκλεισμό που έχει βιώσει. Ακόμα, αναφέρεται σε πολλά σύγχρονα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία όπως το προσωπικό του coming out όσο και των διασήμων, το πολιτικά ορθό, την πατριαρχία, τα σωματεία ατόμων ΑμεΑ, το goalboal, το πως βλέπει τα χρώματα και πολλά άλλα. Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης εναπόκειται στον σκοπό και τον τρόπο υλοποίησης του έργου. Επιτυγχάνεται δηλαδή μια ανατροπή στην έννοια της θέασης, αφού άτομα που γνωρίζουν το σύστημα γραφής braille, μπορούν, ως κοινωνοί του έργου, να αντιληφθούν το περιεχόμενο των πινάκων και να λειτουργήσουν ως ξεναγοί, κάτι το οποίο δε συνηθίζεται στην καθημερινότητα αλλά και σε φορείς - ιδρύματα τέχνης. Από την άλλη, όσοι δε μπορούν να αντιληφθούν το περιεχόμενο της γραφής έρχονται για λίγο στη θέση όλων των ατόμων για τα οποία δε προβλέπεται κάποιος τρόπος αλληλεπίδρασης των ιδίων με το εκάστοτε εικαστικό έργο. Συνεπώς, άξονας του όλου σκεπτικού γίνονται οι έννοιες της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας σε χώρους της τέχνης, ενώ συντελείται παράλληλα μια άτυπη performance στον χώρο, με την επικουρία της επιδαπέδιας όδευσης τυφλών. Στο χώρο της έκθεσης υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα τα κείμενα της συνέντευξης, ώστε μετά τη περιήγηση του επισκέπτη στο χώρο και τον αρχικό του ξαφνιασμό, να έρχεται η στιγμή που θα μπορέσει να πληροφορηθεί τα όσα καταθέτει το άτομο της συνέντευξης.


Επιμέλεια: Αλέξανδρος Καπετάνου