Αύγουστος Βεϊνόγλου. Crossbreeds

Ο Αύγουστος Βεϊνόγλου μας καλεί να προβληματιστούμε γύρω από τα παραμορφωμένα λείψανα-απομεινάρια που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Γλυπτά και σχέδια προβάλλουν τη διαδικασία της πετροποίησης μέσω της χρήσης πορσελάνης, χαρτοπολτού και διαφορετικών πλαστικών εξαρτημάτων από αυτοκίνητα και άλλα μηχανήματα. Τα έργα εσκεμμένα παρουσιάζονται ως λείψανα, καθώς ο καλλιτέχνης, μέσα από την έρευνά του γύρω από την ιδέα της μεταμόρφωσης των φυσικών μορφών από άλλα υλικά, θέλει να μπερδέψει τον θεατή, θολώνοντας τα όρια τεχνητού και φυσικού, παρόντος και παρελθόντος, έμψυχου και άψυχου.