Αλέξης Αυλάμης. Μετατοπίσεις

Υμνώντας τη γυναίκα και μιλώντας για μεταμορφώσεις, το φυσικό περιβάλλον και τον εαυτό, ο Αλέξης Αυλάμης ζωγραφίζει και πάλι με την αρχαία τεχνική της εγκαυστικής σε ξύλο, χρησιμοποιώντας το αλχημικό μελισσοκέρι ως βασικό υλικό.

Η μεταμόρφωση της Κυνάρας, 2023, εγκαυστική και λάδι σε ξύλο, 40 x 30 εκ
Η μεταμόρφωση της Κυνάρας, 2023, εγκαυστική και λάδι σε ξύλο, 40 x 30 εκ
Νούφαρα, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 18 x 34 εκ
Νούφαρα, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 18 x 34 εκ
Ενατένιση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 19  x 19 εκ
Ενατένιση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 19 x 19 εκ
Επιστροφή στον πυρήνα, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 30 x 30 εκ
Επιστροφή στον πυρήνα, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 30 x 30 εκ
Η Γαλάτεια, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 60 x 60 εκ
Η Γαλάτεια, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 60 x 60 εκ
Η Κλυτία, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 30 x 30 εκ
Η Κλυτία, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 30 x 30 εκ
Κατόπτευση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 60 x 60 εκ
Κατόπτευση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 60 x 60 εκ
Προσμονή, 2023, εγκαυστική και λάδι σε ξύλο, 55 x 100 εκ
Προσμονή, 2023, εγκαυστική και λάδι σε ξύλο, 55 x 100 εκ
Συμφιλίωση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 19 x 19 εκ
Συμφιλίωση, 2023, εγκαυστική σε ξύλο, 19 x 19 εκ