Αλεξία Ψαραδέλη. Mīres

Η εικαστικός Αλεξία Ψαραδέλη παρουσιάζει μία σειρά έργων αποτελούμενη από γλυπτά, σχέδια, βίντεο και μία εγκατάσταση χώρου. Τα έργα της αφορούν τη μετατροπή της γυναικείας φύσης σε δομικό υλικό και την έννοια της γυναικείας θυσίας από τη Βαλκανική λαογραφία έως τη σύγχρονη κοινωνία.

Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εγκατάσταση, οικοδομικό πλέγμα και κεραμικά
Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εγκατάσταση, οικοδομικό πλέγμα και κεραμικά
Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εμφυαλωμένα κεραμικά, μεταβλητές διαστάσεις
Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εμφυαλωμένα κεραμικά, μεταβλητές διαστάσεις
Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εφυαλωμένα κεραμικά, μεταβλητές διαστάσεις
Αλεξία Ψαραδέλη "Mīres", 2023, εφυαλωμένα κεραμικά, μεταβλητές διαστάσεις