Νέα

Οδηγός επανεκκίνησης για τα εστιατόρια από τον ΕΦΕΤ

Τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης από τις 25 Μαΐου 2020.

Σκοπός του οδηγού είναι η παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Έτσι στο κομμάτι του service ενθαρρύνονται νέοι τρόποι παραγγελιών όπως οι πίνακες σταθερών μενού ή οθόνες, μενού σε app ή με δυνατότητα λήψης σε smartphone κατά την είσοδο στο κατάστημα. Επίσης προτιμώνται τα τραπεζομάντιλα και σουπλά μιας χρήσης, ενώ στην περίπτωση των υφασμάτινων τραπεζομάντιλων θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες και να αλλάζονται μετά από κάθε πελάτη. Παράλληλα ενθαρρύνονται οι ατομικές συσκευασίες για αλάτι, πιπέρι κλπ. καθώς και οι ανέπαφες συναλλαγές στο ταμείο.

Στην ομάδα που συνέταξε τον οδηγό συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, εξέχοντες επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων, μέλη των ανωτέρω αναφερόμενων φορέων. Ο οδηγός βασίστηκε στα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του και είναι διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί τον οδηγό όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεώτερα δεδομένα.

Πηγή: Απε-Μπε