ΤΣΟΠΑΝΑ RAVE

Ελληνόφωνο rock με βρομόστομες σατιρικές αναφορές απ' την πενταμελή μπάντα, η οποία επιστρέφει και με νέο υλικό.