Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

250 χρόνια Μπετόβεν με έργα του κορυφαίου μουσουργού καθώς και του Σοστακόβιτς. Διευθύνει ο Στέφανος Τσιαλής.