Κωνσταντίνα & Παναγιώτης Πετράκης

Τραγούδια για τον μικρό φτερωτό θεό που έχουν γίνει κλασικά και δεν έχουν χάσει τη δύναμη να συγκινούν.