Οδηγός Μουσικής

«Ελπίς πατρίδος»

Η νέα όπερα του Γιώργου Κουρουπού, σε λιμπρέτο Ιουλίτας Ηλιοπούλου, πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.