Οδηγός Μουσικής

D3lta

O ελληνοαγγλικής καταγωγής singer και songwriter γυρίζει τη μηχανή του χρόνου στο vibe ενός underground club της Αγγλίας του '70.