«Από το Μπαρόκ μέχρι τον 20ό αιώνα»

Ο ζεστός και εκφραστικός ήχος του όμποε (Δημήτρης Σιδέρης) συνεργάζεται με τον μεγαλοπρεπή ήχο του εκκλησιαστικού οργάνου (Χρήστος Παρασκευόπουλος) σε έργα Μπαχ, Χέντελ, Σνίτκε, Ιουλίας Πυλαρινού και άλλων συνθετών.