Αλέξανδρος & Ιάσων Ιωάννου

«Δίδυμοι (Χρόνοι) Κόσμοι»: Ένα μουσικό πρόγραμμα με τον ασυνήθιστο συνδυασμό δυο εξειδικευμένων οργάνων, από δύο ειδικευμένους ερμηνευτές, του μπαρόκ βιολοντσέλου και της μαρίμπας, αποτελούμενο από τις έξι σονάτες που συνέθεσε και εξέδωσε, σε μορφή συλλογής, ο Francesco Geminiani (1687-1762) στη Χάγη το 1747. Οι έξι «Sonates, pour le Violoncelle et Basse Continue» όπως τις ονοματίζει και ο Geminiani είναι γραμμένες, ως είθισται στην εποχή, με την γραμμή του σολιστικού οργάνου στο επάνω μέρος και την γραμμή του basso continuo στο κάτω μέρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το basso continuo, που μπορεί να παιχτεί από οποιοδήποτε μπάσο όργανο και όπου συνήθως είναι το τσέμπαλο ή η θεόρβη ή και το βιολοντσέλο, αναλαμβάνει να ερμηνεύσει η μαρίμπα ή το βιολοντσέλο κατά περίπτωση. Ένας πολύ ενδιαφέρων ακουστικός συνδυασμός που φέρνει κοντά τον μοντέρνο ήχο της μαρίμπας με τον ήχο του μπαρόκ βιολοντσέλου του 18ου αιώνα.