Οδηγός Μουσικής

Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη

Το δραστήριο dissonArt ensemble με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε μουσική διεύθυνση Γιοχάννες Καλίτσκε, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα έργων του συνθέτη για σύνολο δωματίου που καλύπτουν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του σχεδόν πεντηκονταετούς δημιουργικού βίου του σπουδαίου καλλιτέχνη.