Δημήτρης Καλαντζής

Jazz-Blues-Ethnic

Μουσική εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος και, πιο συγκεκριμένα, του είδους της μουσικής που ονομάζουμε, μάλλον αδόκιμα, «ελαφρό».

Χώρος

banner

Χάρτης