Market News

Η Coca-Cola παρουσιάζει τη νέα της ανατρεπτική εταιρική καμπάνια.

Η Coca-Cola παρουσιάζει τη νέα της ανατρεπτική εταιρική καμπάνια.

#NEVERSETTLE Δεν αρκεί να φτιάχνουμε αναψυκτικά.Χρειάζεται να κάνουμε τη διαφορά.

Η Coca-Cola παρουσιάζει τη νέα της ανατρεπτική εταιρική καμπάνια.

• Επισκεφτείτε το www.coca-cola.gr και μάθετε περισσότερα.

• Δείτε και μοιραστείτε το βίντεο της καμπάνιας από εδώ

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019– Μεαίσθημαευθύνης και όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, η Coca-Colaπαρουσιάζειτη νέα της ανατρεπτική εταιρική καμπάνια #NEVERSETTLE, μέσα από την οποία φιλοδοξεί να δείξει πως όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε μέρος της λύσης στα πολυάριθμα ζητήματα που πλήττουν τον πλανήτη μας σήμερα. Μέσααπό μίαολιστική προσέγγιση, η Coca-Cola αγκαλιάζει περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, αναγνωρίζοντας πως η ίδια δεν αρκεί να φτιάχνει αναψυκτικά, αλλά χρειάζεται να κάνει τη διαφορά για τον πλανήτη μας.

Ηκαμπάνιαστηρίζεταισετρεις πυλώνες που αποτελούντους βασικούς τομείς στους οποίους η εταιρείαστοχεύεινα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο και να ασκήσει επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο:τα απορρίμματα, το νερό και τις ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Με το σύνθημα #NEVERSETTLE, η Coca-Colaθέλει να αποτελέσεικινητήριο δύναμη σε όλους τους παραπάνω τομείς.Μέσα από την νέα της καμπάνια, η εταιρείααξιοποιεί την ευκαιρία για να αναδείξει τα πολλαπλά προγράμματα που πραγματοποιεί σήμερα, με στόχο την ανάπτυξη μέσα από τον σωστό και όχι τον εύκολο τρόπο, ενώ την ίδια στιγμήφιλοδοξεί να ξεκινήσειένα κίνημα που θα κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλους, προσκαλώντας ολοένα και περισσότερους να γίνουν μέρος αυτού του κινήματος.

Όπως τόνισε ο CEO της Coca-Cola, JamesQuincey, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του Νταβός πέρσι: «Μεταχειριζόμαστε αυτόν τον πλανήτη σα να υπάρχει και άλλος ένας στο ράφι που μάς περιμένει. Δεν υπάρχει». 

ΗΣίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικών Υποθέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξηςτης Coca-Cola γιαΕλλάδα, Κύπρο καιΜάλτα, επισήμανε σχετικά:«Είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση του επειγόντως που επιτάσσει να γίνει η Coca-Cola μέρος της λύσης. Το #NEVERSETTLE είναι κάτι περισσότερο από μία καμπάνια. Είναι μια δέσμευση που θέτει τον πλανήτη στον οποίο όλοι ζούμε ως την πρώτη προτεραιότητα, καιμία νέα στάση ζωής που θέλουμε να προωθήσουμε.Είναι η δική μας ματιά απέναντι στον κόσμο, η οποία θέτει τον πλανήτη, την κοινωνία που ζούμε και, πάνω από όλα, τον άνθρωπο,στο επίκεντρο. Έτσι, καλούμε όλους να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας».

Οιτρεις πυλώνεςτηςκαμπάνιας #NEVERSETTLEαποτελούν τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινούνται οι βασικές προτεραιότητες της εταιρείας:

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Τα απορρίμματα και οι πλαστικές συσκευασίεςβρίσκονται παντού και επιβαρύνουν τη ρύπανση του πλανήτη μας. Ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια αγοράζονται κάθε λεπτό ανά τον κόσμο και τα μισά από αυτά καταλήγουν στις θάλασσές μας. 

Η Coca-Cola πιστεύει πως «Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα» είναι εφικτός. Για τον λόγο αυτό, επενδύει τόσο στις συσκευασίες της, όσο και το περιβάλλον, και στοχεύειστηνπαραγωγή 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών έως το 2025, αυξάνονταςπαράλληλατο ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού στα μπουκάλια της κατά 50% μέχρι το 2030. Ωστόσο,αυτόδενείναιαρκετό,καθώςχρειάζεταιόλοινα βοηθήσουμε στην ανακύκλωση των τελευταίων. Για αυτό το λόγο ηεταιρείαέχειδεσμευτεί δημόσιανα συλλέγει και να ανακυκλώνει ένα μπουκάλι ή κουτάκι για κάθε ένα που πουλάειέως το 2030.

ΗCoca-Colaσυνεργάζεται με δήμους, πρωτοπόρους ανθρώπους και ΜΚΟ, και διερευνά τρόπους χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών ώστε να βρει έξυπνες λύσεις προκειμένου οι συσκευασίες πλαστικού να έχουν μια δεύτερη ή και τρίτη ζωή. Ζωντανό παράδειγμα του παραπάνω αποτελεί το «ZeroWasteFuture», το πρόγραμμα κληρονομιά που ξεκίνησε για πρώτη φορά πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα τριετές,ολιστικό πρόγραμμα, που στόχο έχει να εκπαιδεύσει τους πολίτες γύρω από τη σημασία της ανακύκλωσης και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, και να εισαγάγει νέες, καινοτόμες υποδομές και διαδικασίες για την αναβάθμιση της διαδικασίας συλλογής, την ανάκτηση της ανακύκλωσης αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Βασίζεται στους άξονες της εκπαίδευσης, της παρέμβασης και της αλλαγής συμπεριφοράς, και μέσα στον πρώτο χρόνο του προγράμματος 100.000 πολίτεςενημερώθηκαν, 90 τόνοι πλαστικού συλλέχθηκαν και 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν στο μήνυμά του. Φέτος, το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά και επεκτείνει τη δράση του στις παραλίες και σε ακόμη περισσότερες περιοχές και τομείς της ζωής μας.

 

ΝΕΡΟ

Τονερό,το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των ανθρώπων και των κοινωνιών, απαραίτητο συστατικό για τα οικοσυστήματα και τις καλλιέργειες, και αναγκαίο για την οικονομική ευημερία των τοπικών αγορών ανά τον κόσμο. Συχνάχρησιμοποιείταιάσκοπακαιτα αποθέματά του αρχίζουν να λιγοστεύουν. Η Coca-Colaαναζητά διαρκώς νέους τρόπους για να το προστατεύει, να το επαναχρησιμοποιεί και να αναπληρώνει το υπάρχον απόθεμα,με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων, τη διατήρηση των αποθεμάτων και τησυμβολή στην παροχή πρόσβασης των κοινοτήτων σε πόσιμο νερό. Ηεταιρεία συνεργάζεταιμεειδικούς σε τοπικό επίπεδο, ώστε να επιστρέφει στη φύση κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της.

Μέχρι στιγμής, η Coca-Cola έχει υλοποιήσει έργα σχετικά με το νερό σε 170 χώρες παγκοσμίως. Από το 2015, επιστρέφει στη φύση και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται κάθε σταγόνα νερού που χρησιμοποιεί, ενώ το 2017 επέστρεψε 155% περισσότερο νερό από όσο χρησιμοποίησε για την παραγωγή των αναψυκτικών της. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, 112.000 κάτοικοι σε 33 ελληνικά νησιά επωφελούνται από 542 εκατομμύρια λίτρα νερού που εξοικονομούνται ετησίως μέσα από τα έργα της Coca-Cola. 

 

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Οι νέοιάνθρωποι, σε παγκόσμια κλίμακα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στηνεργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενώ γυναίκες ανά την υφήλιο συχνά πασχίζουν όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες.

Η Coca-Colaεπιχειρείνα καταργήσει τα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο των νέων και των γυναικών, μέσω της πληθώρας προγραμμάτων ανάπτυξης και ενδυνάμωσης που έχει δημιουργήσει προκειμένουνα εξελίξουν τις δυνατότητές τους και να χτίσουν το μέλλον που οι ίδιοι ονειρεύονται για τον εαυτό τους.

Αξιοποιώντας το εύρος της επιρροής της, η εταιρεία στοχεύει να βοηθήσει ένα εκατομμύριο νέους μέχρι το 2025 να λάβουν στοχευμένηεκπαίδευση και καθοδήγηση. Επιπλέον, δεσμεύεται να βοηθήσει στην ενδυνάμωση πέντε εκατομμυρίων γυναικών παγκοσμίως έως το 2020, με το νούμερο που αφορά στη χώρα μας να ανέρχεται στις 5.000 γυναίκες.

 

 

#NEVERSETTLE

Δεν αρκεί να φτιάχνουμε αναψυκτικά. 

Χρειάζεται να κάνουμε τη διαφορά.

www.coca-cola.gr

www.facebook.com/cocacolagr