Market News

Avon_ Νέο Πρόγραμμα Stand4Her

Avon_ Νέο Πρόγραμμα Stand4Her Η Avon παρουσιάζει το Stand4her - μια παγκόσμιαδράση που έχειστόχο τη βελτίωση της ζωής 100 εκατομμυρίων γυναικών ετησίως
• Το Stand4her αποτελεί την επίσημη τοποθέτηση τηςAvonπαγκοσμίωςκαι απαντά στους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για τις γυναίκες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στονα βελτιώσει τη ζωή 100 εκατομμυρίων γυναικώνετησίως,προάγοντας ευκαιρίες για την αύξηση του εισοδήματός τους, την ελευθερία της έκφρασης και τη δυνατότητα για μία ασφαλή και υγιή διαβίωση
• Η Ακαδημία της Avon– μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες εκπαίδευσης παγκοσμίως – εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσηςγια 500.000 Μέλη τηςκάθε μήνα, με σκοπό να αναδειχθούν σε επιχειρηματίες στον κλάδο της ομορφιάς • ΤοStand4herτοποθετείται σχετικά με τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας, σύμφωνα με την οποία: o Μόνο το 50% των γυναικών αισθάνονται ότι η κουλτούρα της κοινωνίας στην οποία ζουν,ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα o

Η βελτίωσητης οικονομικής ευχέρειαςτων γυναικών θα μπορούσε να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 12-18 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως o Σχεδόν το 80% των γυναικών πιστεύουν ότι οι εταιρείες ομορφιάς τους εξασκούν μεγάλη πίεση για να είναι τέλειες.
Το ένα πέμπτο των γυναικών αισθάνονται ανασφάλεια στις κοινωνίες που ζουν, ενώτο ένα τρίτο των γυναικών θα βιώσουν σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους Η AvonProducts, Inc. παρουσίασε, πρόσφατα, στο Λονδίνο το stand4her- ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για την αντιμετώπισηορισμένων από τα σημαντικότερα εμπόδιαπου αποτρέπουν τις γυναίκες από το να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής «OpenUpAvon», το stand4her στοχεύει στη βελτίωση της ζωής 100 εκατομμυρίων γυναικών ετησίως, προάγοντας την ελευθερία τους, ώστε:να αποκτούν εισοδήματα με τον δικό τους τρόπο και τους δικούς τους όρους, να μπορούν να εκφράζονται πλήρως, όπως επιθυμούν και να απολαμβάνουνμια ασφαλή και υγιή διαβίωση.
Μία από τις βασικότερες πρωτοβουλίεςτου δεκαετούς προγράμματος είναι τα εγκαίνια της Ακαδημίας της Avon, η οποία πρόκειται να εκπαιδεύει 500.000 Μέλη κάθε μήνα, διευκολύνοντας περισσότερες γυναίκες από όλο τον κόσμο να κερδίζουν το εισόδημά τους με το δικό τους τρόπο και με τους δικούς τους όρους. Η Ακαδημία θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα στον κόσμο και θα παρέχει στις γυναίκες δια βίου μάθηση και ευέλικτες ευκαιρίες ανάπτυξης, μέσω ενός συνδυασμού διαδικτυακών βίντεο, διαδραστικών μαθημάτων και υποστήριξης από ομότιμους. Η Ακαδημία θα είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω της νέας, πρωτοποριακής mobile πλατφόρμας της Avon και μέσω καθορισμένωνπρογραμμάτων μάθησης και υποστήριξης που θα πραγματοποιούνται δια ζώσης.
Η Ακαδημία της Avon θα βοηθήσει στη διασφάλισητης κατάλληλης κατάρτισης και στην απόκτηση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνικώντων Αντιπροσώπων της, ώστε να μπορούν να παρέχουν συμβουλές ομορφιάς με πιο επιδέξιο και ελκυστικό τρόπο στους πελάτες τους. Η Avon θα συνεχίσει να δοκιμάζει νέες ιδέες, να ανακαλύπτει μεθόδους και να μοιράζεται τις βέλτιστες πρακτικές - εφαρμόζονταςαυτό που λειτουργεί στις περισσότερες αγορές ανά τον κόσμο. Το Stand4her δημιουργήθηκε ως απάντηση σε μια νέα έρευνα, κατά παραγγελία τηνAvon και με την συνεισφορά τουOxfordEconomics, η οποία αναδεικνύειότι παρά την παγκόσμια αύξηση των ευέλικτων μορφών εργασίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να αισθάνονται ότιυπάρχουν παράγοντες που λειτουργούν αποτρεπτικά στο να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
Αυτό ενισχύει τις προβλέψεις ότι οι ευκαιρίες για την οικονομική εξέλιξη των γυναικών περιορίζονται κατά 50%, δημιουργώντας πιθανή απώλεια στο ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, ύψους 12-18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ταοφέλη από την εργασία είναι πολύ περισσότερα από τα οικονομικά, όπου σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Avonδιαπιστώνεται ότι:
-Το 77% των γυναικών δηλώνει ότι εργασία αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους
- Το 65% των γυναικών υποστηρίζει ότι η εργασία έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν
- Το 74% των γυναικών ισχυρίζεται ότι η εργασία αύξησε την ικανότητά τους να αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά τους
Το πρόγραμμα της Avon στοχεύει, επίσης, στο να καταρρίψει την πεποίθηση του 80% των γυναικών, σχετικά με το ότι δέχονται πίεση από τις εταιρείες ομορφιάς για να είναι τέλειες. Αυτό θα πραγματοποιηθείμέσω μιας νέας εταιρικής στρατηγικής, η οποία θα παρουσιαστεί αργότερα, την άνοιξη του 2019. Η Avon παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της να βοηθήσει στην εξάλειψη της φυλετικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, έχοντας αναδείξειτο βαθμό στον οποίο αυτό έχει γίνει επιδημία και εμποδίζει τις γυναίκες να εξελίξουν τη ζωή τους-- το κόστος της φυλετικής βίας για τηνοικονομία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4,4 τρισεκατομμύρια ετησίως, που αντιστοιχεί στο 5,2% του ετήσιου παγκόσμιου ΑΕΠ.
Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος stand4her περιλαμβάνουν:
• Πρόγραμμα AvonFair για Εκείνη, για να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 250.000 γυναικών που εργάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού της Avon. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής προμήθειας που ήδη εφαρμόζονται για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες που εργάζονται στα εργοστάσια συνεργατών και τους κλάδους εφοδιασμού των προϊόντων της εταιρείας, έχουν τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες, ώστε να προωθήσουν τηνκαριέρα τους
• To Πρόγραμμα Υποτροφιών του Avon Foundation for Women ανταμείβει Μέλη και τις οικογένειές τους με οικονομική ενίσχυση, που καλύπτει εκπαιδευτικές δαπάνες, όπως δίδακτρα και σχετικά έξοδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ακολουθήσουντους εκπαιδευτικούς τους στόχους
• ΗAvon θα ενθαρρύνει την έκφραση της ατομικότητας, με την κατάργηση των στερεοτύπων μέσω μιας νέας εταιρικής στρατηγικής που εκδημοκρατίζει την ομορφιά, αντιπροσωπεύοντας όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτωςτου δημογραφικού τους προφίλ, της εθνότητας, των σεξουαλικών προτιμήσεων και της ηλικίας, παρέχοντας προσιτά, ποιοτικά προϊόντα σε οικονομικές τιμές, κατευθείαν από την πασαρέλα στην καθημερινή τους ζωή
• Η Υπόσχεση της Αvon για τον Καρκίνο του Μαστού υποστηρίζεται από το AvonFoundation και είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να προσεγγίζει 100 εκατομμύρια γυναίκες ετησίως, για να διασφαλίσει ότι κάθε γυναίκα γνωρίζει τους κινδύνους και τα σημάδια του καρκίνου του μαστού, αλλά και τοπώς και πότε πρέπει να αναλάβει δράση
• Η Υπόσχεση της Avon να Βοηθήσει στην Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών είναι μία δράση που στοχεύει στην εκπαίδευση 100 εκατομμυρίων γυναικών ετησίως,σχετικά με τη βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών, παρέχοντάς τους πληροφόρηση σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση για το θέμα και βελτιώνοντας την υποστήριξη που δέχονται, μέσω συνεργασιών με φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ημερίδες ενημέρωσης και μεταβάλλοντας παγκόσμιες πολιτικές
• Η Παγκόσμια Στρατηγική Εργαζόμενων Γυναικών της Avonαπευθύνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζόμενων γυναικών, καθώς και στην παροχή ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν
 Η Avon και το Avon Foundation εξετάζουν νέες συνεργασίες με διάφορους οργανισμούς που ανταποκρίνονται σε όλη την αλυσίδα τωναξιών της, για να συμβάλλουν στην παροχή συμβουλών, στην ενίσχυση και την έναρξη προγραμμάτων,στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής πρωτοβουλίας - συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών Cherie Blair Foundation,  Business for Social Responsibility, VitalVoices, Girl Scouts, Refugeκαι Cancer Research UK.
Ο Jan Zijderveld, Διευθύνων Σύμβουλος της Avon, δήλωσε: «Το Stand4her είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα - αυτό που κάνουμε εδώ και περισσότερα από 130 χρόνια. Δίνουμε νέα ώθηση στη δυνατή αίσθηση του σκοπού της Avonκαι διπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και να προσφέρουμε πιο ουσιαστικές και επωφελείς ευκαιρίες γιατα Μέλη μας που ασχολούνται με την ομορφιά. Ο βασικός στόχος μας δεν ήταν ποτέ πιο σαφής. Σήμερα, η οικονομική συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών, αλλά μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας αλλαγής, να καταρρίψουμε τα βαθιά ριζωμένα εμπόδια και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες. Με 100 εκατομμύρια γυναίκες από όλο τον κόσμο που εργάζονται μαζί μας και αγοράζουν από εμάς, αλλά και εκατομμύρια ακόμα στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, η Avon έχει έναν κρίσιμο ρόλο – έχοντας στο πλάι της άλλους συνεργάτες - να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό και με διάρκεια αντίκτυπο».