Β-Κουτί

Καλλιτεχνικό στέκι με ατμόσφαιρα Μεσοπολέμου και παλιές μουσικές. Δευτ. φιλοξενεί live.