Νέα

Τι είναι το πρόγραμμα Active citizens fund και ποιοι χρηματοδοτούνται από αυτό;

Ένα πρόγραμμα, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Αυτό είναι το πρόγραμμα Active Citizens Fund που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) της περιόδου 2014 – 2021.

Με επιχορήγηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν το τρέχον διάστημα συνολικά 45 έργα, τα οποία προκρίθηκαν μεταξύ των 202 αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Τα επιλεγμένα έργα θα πραγματοποιηθούν τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, για την ενδυνάμωση -με πανελλαδική κάλυψη ή στοχεύοντας σε τοπικές κοινωνίες- της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν το Ίδρυμα Μποδοσάκη με όραμά μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Solidarity Now, που στοχεύει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Οι δύο συνδιαχειριστές του προγράμματος ανακοίνωσαν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιλογή των έργων πραγματοποιήθηκε με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

banner

Τα έργα διακρίνονται σε μικρά (ύψος επιχορήγησης έως 5.000 ευρώ), μεσαία (ύψος επιχορήγησης έως 80.000 ευρώ) και μεγάλα (ύψος επιχορήγησης έως 200.000 ευρώ). Με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά εγκρίθηκαν συνολικά 17 έργα: 3 μεγάλα, 5 μεσαία και 9 μικρά. Με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική κοινωνία εγκρίθηκαν συνολικά 28 έργα: 5 μεγάλα, 17 μεσαία και 6 μικρά έργα. Οργανώσεις που επιλέχθηκαν ως φορείς υλοποίησης έργων και έλαβαν επιχορήγηση είναι μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Λαμπράκη, η WWF Hellas, το TEDxPatras, το Ωδείο Αθηνών, η Ελίζα-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του παιδιού, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας, Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» , το Σωματείο υποστήριξης διεμφυλικών (ΣΥΔ), το Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας κ.α.

Οι επόμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ θα ανακοινωθούν εντός του 2020 και αφορούν την «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και την «Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών». Επιπλέον, θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση με σκοπό να βοηθηθούν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

i Βρείτε τον κατάλογο των 45 έργων που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση εδώ